English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

Citat


Organisation

Om-Organisation
Vi tränade hårt, men varje gång vi började få fungerande grupper skulle vi omorganiseras. Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom omorganisation och också vilken underbar metod detta är för att skapa illusionen av framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering.
Detta tillskrivs felaktigt Gaius Petronius (eller Petronius Arbiter), död 60 e Kr. Mer troligt härstammar det från 1940-talet. Titta in på faktoider.nu

Vi ska leverera, inte vad kunden vill ha, utan vad kunden inte ens har kunnat drömma om att han ville ha; och när han får se det kommer han omedelbart att inse att det är vad han velat ha hela tiden.
 
Our job is to give the client, on time and on cost, not what he wants, but what he never dreamed he wanted; and when he gets it, he recognises it as something he wanted all the time.
Sir Denys Lasdun, brittisk arkitekt, 1972

If you think education is expensive, try ignorance.
för källa, se http://quoteinvestigator.com

"Om du upptäcker att du rider en död häst, så är det första du skall göra att stiga av" fritt översatt indianskt ordspråk.
De amerikanska företagsamheten och affärslivet har kommit fram till betydligt fler möjliga utvägar:
- Byt ryttare.
- Skaffa en hårdare piska.
- Tillsätt en kommitté som studerar döda hästar.
- Åk på studieresa till andra länder för att se och lära av andra hur de rider döda hästar.
- Sänk krav och mål så att även döda hästar kan inkluderas i målformuleringen.
- Hyr in en konsult för att rida den döda hästen.
- Vidta de åtgärder som erfordras för att förbättra den döda hästens prestationsförmåga.
- Ge den döda hästen en rådgivande funktion.

"We do things differently in civilian life, General. Dereliction and incompetence are necessary components in the lower ranks of the work force. Otherwise, their superiors, who are frequently less competent but speak better, could never justify their salaries..." Robert Ludlum  "The road to Omaha"

Are you lonely? Work on your own? Hate having to make decisions?
Then hold a meeting!
You can get to see other people, Sleep in peace, offload decisions, Feel important and impress (or bore) your colleagues. And all in work time!
Meetings - The practical alternative to workLedarskap

Om du alltid gör det du alltid gjort, får du alltid det som du alltid fått.
Om det som du gör inte fungerar, så gör någonting annat.
Ur NLPs grundantaganden

Things that matter most, must never be at the mercy of things which matter least.
Goethe

Treat a man as he is and he will remain as he is. Treat a man as he can and should be and he will become as he can and should be.
Goethe

He who wants to keep his garden tidy doesn't reserve a plot for weeds.
Dag Hammarskjöld

Farmers do not grow crops, they create the conditions in which crops can grow.
Gareth Morgan, Stockholm October 1998

Never tell a man how to do something. Tell him what to do and let him decide how to do it. He will surprise you with his ingenuity.
General Patton

It is more noble to give yourself completely to one individual than to labour diligently for the salvation of the masses.
Dag Hammarskjöld

Det är en viss skillnad mellan "Du är dum" och "Du beter dig dumt". Borde man tänka på!
Sven maj '99

Allt är inte bara svart eller vitt – kom ihåg alla de fina färgerna däremellan!
Sven maj '00

Kunnskap är mackt! - En kollega

Människor som värderar sina privilegier framför sina principer förlorar snart båda.
Dwight Eisenhower

Those are my principles. If you don't like them I have others.
Groucho Marx

Ett stort problem - ett av de stora problemen, för det finns flera - ett av de många stora problemen med ledarskap är vem man skall ge jobbet åt, eller rättare sagt: vem som skall lyckas få folk att ge honom jobbet.
Sammanfattningsvis: De som är mest intresserade av att styra över andra varelser är, just därför, de som är minst lämpade att göra det. För att sammanfatta sammanfattningen: Ingen som lyckas bli vald till President bör på några som helst villkor få ta jobbet. För att sammanfatta sammanfattningen av sammanfattningen: Det blir fel med folk.
Ur "Restaurangen vid slutet av universum" av Douglas Adams

Never mind who's mistake it was - Just let's get it right ! - Okänd

Man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga den dricka. - Okänd
... men man kan locka den att dricka! - Sven

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we're liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.
Marianne Williamson i "A Return To Love" från 1992
 
Svens översättning: Vår djupaste rädsla är inte att vi skulle vara otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi är omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Vi frågar oss själva: Vem är jag som tror mig vara briljant, storslagen, talangfull, fantastisk? Egentligen, vem är du då, som inte skulle vara det? Du är ett guds barn. Att du låtsas vara liten tjänar inte världen. Det är ingenting upplyst med att förminska dig, så att andra inte skall känna sig osäkra i din närhet. Vi är alla menade att lysa, så som barn gör. Vi föddes för att manifestera guds härlighet som är inom oss. Den är inte bara i några av oss, den är i oss alla. Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra detsamma. När vi är frigjorda från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra.
 
Nelson Mandelas tal hittar du här

Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. - Edith SödergranFörändring

Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya idéer, utan att få dem att överge de gamla. - John M Keynes

We do not have to change, because staying in business is not compulsory. - W. Edwards Deming

Discoveries are made by not following instructions.

Ingredients of Success (of a change project) according to Professor John Hunt, London Business School:
- Pressure for change
- Leadership & Vision
- Capable people
- Actionable first steps
- Effective rewards

Implementing change (Todd Jicks, Harvard Business School):
- Took longer than planned (76%)
- Major problems at implementation were not identified at study (74%)
- In-effective co-ordination of activities (66%)
- Competing activities (64%)
- Insufficient capabilities of employees (63%)
- Inadequate training (62%)

Alla tänkbara uppfinningar är redan gjorda.
Amerikanska patentverkets chef Charles Durell 1899

Ingenting är så lätt att det inte kan bli svårt om det görs motvilligt
Publius Terentius (cirka 185 - 159 f.Kr.)

Can't change the world, but can adapt to the changed world.

Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 jan. 1972.
Fritiof Nilsson Piratens gravsten på Ravlunda kyrkogård utanför Kivik.

"Vad gör det om 100 år"? Man skall nog ändå inte vifta bort det som nu kan tyckas vara småsaker. "Liten tuva välter stort lass" = Det behövs inte mycket för att starta en stor förändring.
Sven, juli 2003

Säg till om jag stör,
      sa han när han steg in,
      så går jag med detsamma
 
      Du inte bara stör,
      svarade jag,
      du rubbar hela min existens
 
      Välkommen!
 
Eeva Kilpi, ur "Sånger om kärlek"

Chefen skrev: "När förändringens vindar blåser bygger somliga vindskydd och andra väderkvarnar."
varpå en medarbetare skrev till: "och ledningen är som vanlig ute och seglar!"
Sägs ha synts på ett TV-bolag i Stocholm

Gör det så enkelt som möjligt, men inte enklare.
Albert Einstein

Rubba inte mina cirklar!
Arkimedes, år 212 f.Kr. (faktoider.nu)

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra i stället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.
Søren Kirkegaard


Nästa sida


Andra sidor

Kontakta Sven Wallén på telefon eller e-post .Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor