English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

Vad är coaching?


Coaching

Genom coaching tar vi fram passionen som hjälper dig att uppnå dina visioner och skapar de resultat du söker. Det kan vara att utveckla ditt chefs- och ledarskap, kunna hantera det svåra samtalet, förhandla med framgång, framträda på nya arenor eller utveckla din karriär.

Du identifierar och definierar dina mål och får hjälp att komma dit. Hjälpen på vägen består bland annat av motivation och inspiration.

Din coach är din mentala kompass och stigfinnare som hjälper dig att hitta vägen till dina mål, vare sig du står på toppen av berget, sitter i sjön eller befinner dig i en snårskog.


Hur går det till?


Hur går det till?

Processen är minst sagt dynamisk! Har man kommit en bit på väg vill man kanske utforska nya möjligheter och då kan det vara nödvändigt att börja om.

Det finns inga metoder som passar bättre eller sämre i en generellt eller specifikt beskriven situation - Man måste vara där för att utvärdera vilken metod som lämpar sig bäst just då. Några exempel på metoder finns beskrivna i processbeskrivningen nedan.

Vi träffas för ett första möte på cirka en timme, för att bekanta oss med varandra och att prata mer om på vilket sätt jag kan bidra till din utveckling och hur coachningen går till. Om vi går vidare, tillsammans, skriver vi ett coachingavtal.

Jag tror att coaching utövas mest effektivt genom personliga möten, och det är huvudsakligen på det viset jag bedriver coaching. Vid behov kompletterar vi med telefonsamtal och e-post.


Så här kan det gå till:
 1. Först ser vi till att få ordning på formalia: Vi skriver kontrakt (coachingavtal), bestämmer formerna för coachingen, hur ofta, hur länge, syfte med coachingen.
 2. Vad vill du uppnå med coachingen? Alldeles oavsett din situation, som egen företagare, som anställd, eller mellan jobb. Tillsammans gör vi en målbild som gör det väldigt tydligt för både dig och mig vart du vill komma.
 3. Så tar vi reda på hur väl dina värderingar (t.ex. ansvar, humor och professionalism) stämmer med målbilden.
 4. Vad finns bortom målet? Vilka möjligheter finns det när målen är uppnådda?
 5. Så testar vi målet, dvs. ser om effekten av målet är önskvärt, är kostnaden för att ta sig till målet rimlig, t.ex. är det acceptabelt att byta arbete eller flytta?
 6. Vad behöver göras för att nå målet, och varför är du inte redan där? Vad har du försökt med tidigare? Vilka hinder finns och hur kan vi plocka bort dem? Vi väljer strategi och etablerar vilka resurser du behöver för att nå målet.
 7. Så gör vi en ordentlig resursinventering: Vem eller vilka (professionellt, familjen, vänner mm.) kan hjälpa dig nå målet?
 8. Vi skriver en handlingsplan. Du provar nu nya sätt att ta dig fram mot ditt mål, t.ex. att ge chefen eller kollegan rätt, be om hjälp, lära andra att lösa sina problem, att släppa taget, att vägra ta emot skäll.
 9. Vad blev det för faktiska effekter och resultat? Stämmer det med målet, behöver målet ändras, har nya möjligheter dykt upp? Skall coachingen fortsätta?

Vem behöver en coach?

Alla! Och i karriärens och livets alla faser, i såväl uppgång som motgång.


Vad kan man ha coaching till?

Coaching är ett kraftfullt verktyg som du använder för att komma dit du vill komma, på jobbet eller privat, för att få en bättre självkänsla och ett starkare självförtroende, för att hantera stress och motverka utbrändhet, kort sagt för att skapa balans i tillvaron, livskvalité.

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & CoachingArbetet

Utveckla din situation på jobbet, t.ex.
Utveckla ditt chefs- o
ch ledarskap, att hantera det svåra samtalet (t.ex. uppsägning, disciplinära åtgärder), att framträda på ett främmande språk, att möta media eller att stå på scenen, att utveckla eller byta karriär, att tjäna mera pengar.

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & CoachingFamiljen

Hantera din familjesituation, t.ex.
Utveckla dina relationer, alltifrån svärmor till tonårsbarn, att få barn, hantera skilsmässan, sorg eller förluster, att hantera nya relationer.

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & CoachingPersonligt

Stödjer din personliga utveckling, t.ex.
Att tala inför grupper, att hantera konflikter, att bli fri från flygrädsla, att bli rökfri, att hantera stress, att kunna sätta gränser, att nå din idealvikt, att börja träna, att hitta en ny relation.

Läs mer under Tjänster


Vad gör en coach?

Coaching handlar om att ge stöd i förändringsprocesser likväl som det handlar om att ifrågasätta det som redan är. Coaching kan riktas åt grupper likväl som individer. Konkret är coachen den som på ett strukturerat sätt:

 • Hjälper sin klient att ställa realistiska mål.
 • Är ett stöd och ett bollplank på vägen.
 • Kan ställa upp som en resurs i krislägen.
 • Hjälper sin klient att ta fram djupare liggande behov och matcha dem mot uppställda mål.
 • Lotsar sin klient vidare mot nya fronter.
 • Hjälper klienten att se nya och annorlunda perspektiv.
 • Är någon som ställer obehagliga eller oväntade frågor.
 • Hjälper sin klient att identifiera problem och möjligheter.
 • Hjälper sin klient att undanröja hinder på vägen.
 • Hjälper klienten att hålla sig på spåret.
 • Är en spegel åt klienten.
 • Ägnar sig åt aktivt lyssnande.

En stor del av coaching handlar om att ställa frågor, t.ex.

Grundläggande frågor

 1. Vad vill du ha (få, uppnå, erhålla, skapa, ...)?
 2. Hur vet du att du har (fått, uppnått, erhållit, skapat, ...) det?

Fler frågor


Hur jag bidrar till din utveckling

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & CoachingSom din coach hjälper jag dig att skapa balans i tillvaron, balans mellan dina olika arenor, såsom arbete, familj, och personligt. Du blir medveten om dina styrkor och drivkrafter. Du stärker din självkänsla och ditt självförtroende och du får tillgång till kraftfulla och effektiva verktyg för att bättre hantera stress. Jag är ett av dina verktyg på vägen till dina mål.

Coaching för grupper

Jag hjälper gruppen (t.ex. en ledningsgrupp, en projektgrupp eller en föreningsgrupp) att konstruktivt hantera relationer och konflikter, skapar ett positivt klimat, stimulerar till engagemang, ökar motivationen och etablerar meningsfulla värden, öppnar för bättre kommunikation, bättre team-känsla och förankrar visioner.


Du anlitar mig för coaching därför att

 • Först och främst: Du vill få till en förändring.
   
 • Personliga möten.
 • Hela människan (holistisk syn).
 • Jag är strukturerad och metodisk.
 • Jag har en gedigen coachutbildning, sammanlagt 60 dagar under tre år.
 • Jag har en unik coachutbildning, det finns färre än 40 med samma utbildning.
 • Jag har en stor och annorlunda verktygslåda.
 • Jag kan hjälpa dig ta bort hinder, inte bara att hitta vägar runt dem.
 • Jag tål gråt.
 • Jag har bra referenser
 • Personligt utan att vara privat.
 • Jag vill se dig utvecklas.
 • Jag vet att du kan.

Läs mer om Sven som coach


Verktyg och metoder

Jag är diplomerad NLP-coach (och NLP-tränare). NLP, NeuroLingvistisk Programmering, är en beteendevetenskaplig metod för kommunikation och förändring som fokuserar på det som fungerar utan att med nödvändighet intressera sig för hur det fungerar, på det som är och målet utan att nödvändigtvis intressera sig för varför det blivit som det är, strukturen snarare än innehållet.

Läs mer här


Trivia

Coaching [ko:tching] 1) ta någon eller något från en punkt till en annan; 2) jfr eng Coach (lyxbuss); jfr holl. koets, fr. coche, eng. coach (lånat från fr.); av ungersk. kotsi, kocsi; 3) förflytta sig (i allm.); röra sig framåt (icke sällan hastigt, med fart).

Coaching [ko:tching] 1) ta någon eller något från en punkt till en annan; 2) jfr eng Coach (lyxbuss); jfr holl. koets, fr. coche, eng. coach (lånat från fr.); av ungersk. kotsi, kocsi; 3) förflytta sig (i allm.); röra sig framåt (icke sällan hastigt, med fart).VetAH 1783, s. 31. (Sv.) En vagn med et span hästar, (eng.) A coach and six. WIDEGREN ( 1788). Spann,.. (dvs.) Hvarje par hästar el. hvarje led af hästar för en vagn.

KUSK sbst. 1, l. KUTS, sbst. 1 l. KUTSK, sbst. 1 m. l. f. ( kudsk 1637. kusk- 1738 (: Kusk-vagn) – 1828 (: Kuskvagn). kutz-, kuts- 1585 (: kutzknecte[n])- 1663 (: Kutzwagnar). kut(z)sk 1622 (: kutskevagn). 1658 (: Landkutzskar) – 1756 (: Kutskvagn)) <ETYM>[liksom ä. d. kudek, kutz(k), kusk, av t. kutsche (ä. t. kotsche, kutze); jfr holl. koets, fr. coche, eng. coach (lånat från fr.); av ungersk. kotsi, kocsi, eg. adj. till Kocs, namn på den by där denna vagnstyp ansågs ha uppkommit].

Förflytta sig (i allm.); röra sig framåt (icke sällan hastigt l. med fart).  a) färdas (i allm.); fara, resa; numera nästan bl. ngn gg (vard.) med prep. med o. sbst. som betecknar åkdom o. d. ( Eng.) To take Coach, ( sv.) gå i vagn.


Andra sidor


Kontakta Sven Wallén på telefon eller e-post .


Ordbruk

Heter det Coaching, eller skall det vara Coachning?

Heter det Klient, eller är Coachee bättre?

Vad tycker du? Egna förslag? Hör gärna av dig och låt mig veta.


Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor