English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

Frågor, frågor och fler frågor!


Frågor

 • Har du funderat på vilka frågor du inte ställer?
 • Vad gör du varje dag för att leva dina värden?
 • Genom att göra det du gör, vad uppnår du och vad leder det till?
 • Genom att göra det du gör, vad är det då du undviker?
 • Vad är du rädd för, vad skrämmer dig?
 • Hur gör ni på ditt företag för att leva företagets värden?

Grundläggande frågor

 1. Vad vill du ha (få, uppnå, erhålla, skapa, ...)?
 2. Hur vet du att du har (fått, uppnått, erhållit, skapat, ...) det?

Är du redo för coaching

Att lyssna

Bra frågor

På baksidan av mina visitkort hittar du följande:

Komplettera med

Vad har du nu? Hur ser din situation ut?
Vad vill du ha i stället?


Metamodellsfrågor

Riktade frågor för specifikt resultat

1. Vad är problemet?

2. Vad orsakade detta problem?

3. Hur har du försökt lösa detta problem?

4. Hur kan du hitta lösningen på ditt problem?

(vänd fokus)

5. Vad vill du förändra? Hur vill du ha det i stället?

6. När ska du sluta använda det som en begränsning?

7. På vilka olika sätt kan man lösa det här?

8. Jag ser att du förändras och ser saker annorlunda!


Frågor - Problemfokusering

 • Vad är fel?
 • Varför har du detta problem?
 • Hur länge har du haft detta problem?
 • Hur begränsar det dig?
 • Vad hindrar problemet dig från att göra?

Frågor - Resultatfokusering

 • Vad vill du uppnå istället?
 • Var och när vill du uppnå det?
 • När du uppnår det, vad kommer det att göra for dig?
 • Vilka resurser behöver du för att uppnå det du vill istället?
 • Vad ska du göra nu, for att uppnå det?

Frågor - Förhandling

 • Vad behöver du för att jag ska få [...]?

Frågor - Nulägesanalys

 • Hur ser din nuvarande situation ut i detalj?
 • Vad är bra i den nuvarande situationen?
 • Finns något som bekymrar dig? I så fall på vilket sätt låter du det bekymra dig?
 • Hur kan du påverka situationen?
 • Finns det någon annan som kan påverka situationen? I så fall vem och på vilket sätt har ni pratat om det?
 • Vilka åtgärder har du hittills vidtagit?
 • Vad har hindrat dig från att göra mer?
 • Vilka inre hinder eller personliga motstånd har du mot att vidta åtgärder?
 • Vilka andra resurser kommer du att behöva? Hur ska du skaffa dig dem?
 • Vad handlar det här om - egentligen?

Frågor - Öppna upp begränsningar

 • Jag vet att du inte vet, men om du visste, vad (hur) skulle du göra då?
 • Hur skulle någon annan tänka på det här?
 • Hur kopplar du ihop orsak och verkan?
 • Hur hänger orsak och verkan ihop?
 • Hur kan orsak och verkan vara samma sak?
 • Vem påstår det?
 • Jämfört med vad?
 • Vad skulle hända om du gjorde/inte gjorde det?
 • Alla? Ingen? Alltid? Jämt? Aldrig?
 • Hur mer specifikt gör du?
 • Vad skull du göra om du kunde börja om från början?

Feedbackfrågor

 • Vad är bra?
 • Vad kan bli bättre?
 • Vad ska du sluta med?
 • Vad ska du börja med?

Morgonfrågor

 • Vad är jag nöjd med i mitt liv just nu?
  - Hur kan det göra mig nöjd?; Hur påverkar det mitt liv?
 • Vad är jag lycklig över i mitt liv just nu?
  - Hur kan det göra mig lycklig?; Hur påverkar det mitt liv?
 • Vad känns spännande i mitt liv just nu?
  - Hur kan det kännas spännande?; Hur påverkar det mitt liv?
 • Vad är jag mest ivrig inför i mitt liv just nu?
  - Hur kan det göra mig ivrig?; Hur påverkar det mitt liv?
 • Vad är jag stolt över mitt liv just nu?
  - Hur kan det göra mig stolt?; Hur påverkar det mitt liv?
 • Vad är jag tacksam för i mitt liv just nu?
  - Hur kan det göra mig tacksam?; Hur påverkar det mitt liv?
 • Vad är det jag trivs med i mitt liv just nu?
  - Hur kan jag trivas med det?; Hur påverkar det mitt liv?
 • Vad engagerar mig i mitt liv just nu?
  - Hur kan det engagera mig?; Hur påverkar det mitt liv?
 • Vem älskar jag? Vem älskar mig?
  - Hur kan det väcka min kärlek?; Hur påverkar det mitt liv?

Kvällsfrågor

 • Vilka är de tre bästa sakerna med idag?
 • Vad har jag givit idag?
 • Vad har jag lärt mig idag?
 • På vilket sätt har den här dagen förbättrat mitt liv?
 • Hur ska jag använda den här dagen som en investering i framtiden?
 • Hur vill jag att morgondagen skall vara?

Kvällsfråga till din partner

 • Vilka behov har du inte fått tillfredställda idag?

Nyckelfrågor

 • Vad är bra med det problemet?
 • Vad kan jag ändra på?
 • Vad är jag beredd att göra för att få det som jag vill ha det?
 • Vad är jag villig att avstå från att göra för att få det som jag vill ha det?
 • Hur kan jag trivas medan jag gör vad som behövs för att det ska bli som jag vill ha det?

Resultatfrågor

Vad var den positiva intentionen bakom det uttalandet? - När du blivit "påhoppad".

Resultatinriktat

 • Vad (vilket resultat) vill du uppnå? (tillräckligt detaljerat)
 • Är den DIN målsättning?
 • Vad har du då, som du inte har nu?
 • Vad leder det till? (följdfråga till ovan)
 • Vad är det med detta resultat som är viktigt för dig?
 • Är ditt önskade resultat överhuvudtaget möjligt?

Resurskoll

 • Vad behöver du för att uppnå ditt önskade resultat?
 • Hur kan du skaffa dig det som du behöver för att uppnå resultatet?
 • Är ditt önskade resultat överhuvudtaget möjligt?
 • Vem och vad kan hjälpa dig på vägen? (identifierar resurser)
 • Vad hindrar dig? – inbjuder till aktivitet, identifierar resursbehov

Konsekvenser

 • Vilken inverkan har det på ditt liv när du uppnår det - vad leder det till?
 • Vad händer när du uppnår ditt resultat?
 • Vad händer om du inte uppnår ditt resultat?
 • Vad är det värsta som kan hända om du uppnår ditt resultat?
 • Vad är det värsta som kan hända om du inte uppnår ditt resultat?
 • Hur stor är risken att det skall inträffa?
 • Hur verkar ditt resultat på andra områden i ditt liv?
 • Vad är ”priset”? Är det värt besväret, pengarna, tiden?
 • Vad skulle hända om du fick (resultatet) en dag/vecka/månad senare?

Specifikt

 • Hur vet du att du uppnått ditt resultat?
 • Vad ser, hör och känner du då?
 • Hur vet någon annan att du uppnått ditt resultat?
 • När vill du nå ditt resultat?
 • Var vill du nå ditt resultat?
 • Finns det situationer eller tidpunkter, när du inte vill att ditt resultat skall förverkligas?
 • När skall du göra det? – inbjuder till aktivitet.

Drivkraft

 • Vad är det med detta resultat som är viktigt får dig?
 • Vilken inverkan har det på ditt liv när du uppnår det - vad leder det till?
 • På vilket sätt relaterar det till dina värden? (värderingar/vad som är viktigt i livet)

Stolthetsfrågor

 • Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit fram tills nu i ditt liv?
 • Kan du komma ihåg när du sist skrattade så att du kiknade?
 • Vilket är ditt bästa semesterminne?
 • Vad är det snällaste någon sagt till dig?
 • Vad är det bästa du har gjort för någon annan?
 • Hur kom det sig att du började i den här branschen?
 • Vilken är den bästa affär du har gjort?
 • Vad tycker du är roligast med det du gör?
 • Vad är det mest spännande du har varit med om?
 • Hur kan du göra den här dagen rolig för dig själv och dem du tycker om?

Superfrågor

 • Vad specifikt? (Generaliseringar, Uteslutningar)
 • Hur specifikt? (Förvrängningar)
 • Vad skulle hända om? (Avtäcker modala operatörer; Övertygelser) *)
 • Jämfört med vad? (Uteslutningar)
 • Alla, aldrig, alltid, ingen, när? (Generaliseringar)

*) Frågan "Vad skulle hända om" kan utvecklas enligt:

1 - Vad skulle hända om ... (Vad skulle hända om du ringde?)
2 - Vad skulle inte hända om ... (Vad skulle inte hända om du ringde?)
3 - Vad skulle hända om inte ... (Vad skulle hända om du inte ringde?)
4 - Vad skulle inte hända om inte ... (Vad skulle inte hända om du inte ringde?)


Ytterligare coachingfrågor

 • Vilket inflytande - vilken effekt har detta på …
 • Vad är det som gör denna problemlösning så värdefull?
 • Vilka alternativa lösningar ser ni?
 • Vad är det som inte fungerar just nu i ...?
 • Vad vet ni, vad vet ni inte, avseende … ?
 • Har ni tillgång till rätt kompetens för att lösa den här frågan?
 • Vad behöver göras ytterligare för att nå målet/fullborda förbättringsplanen?
 • I vilka steg kan ni genomföra denna förändring?
 • Vad kan ni åstadkomma i ett första steg?
 • Vad kan ni se, känna, höra när detta mål är nått/denna förbättring är fullbordad?
 • Vilket brobyggande kan ni se behövs för att nå detta mål/fullborda denna förbättring?

Mirakelfrågan

I morgon när du vaknar är det precis så som du vill ha det, det är som ett mirakel har hänt! När du då tittar tillbaka, Vad är det som hänt?


Dåliga frågor

Det finns inga dåliga frågor.


Frågan man sällan ställer

Det finns en fråga vi bör undvika, och det är ”Varför ... ?” – Varför det?

Varför vill du veta det? Varför frågar du det? Varför undrar du?


Att lyssna

Frågor i all ära, men Att lyssna


Hör av dig om du vill diskutera på vilket sätt jag kan bidra till din egen och eller ditt företags utveckling! Du når mig via kontaktsidan som du kommer till om du klickar här.


Kontakta Sven Wallén på telefon eller e-post .


Andra sidor


Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor