English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

In English, pleaseFörhandlingstips


Förhandlingstips

Vilket resultat vill du ha - Egentligen? Och vad vill du det ska leda till? I en skilsmässoförhandling kan det vara "Att vi båda skall ha ett bra förhållande till våra barn; Att vi skall ha ett vuxet förhållande till varandra, en dag kan vi kanske bli vänner; och Att vi båda skall ha en rimlig ekonomisk standard och en rimlig social situation". Att försöka åstadkomma "så bra som möjligt" eller "vad som helst som gör ont för mitt ex" tenderar bara att skapa negativa situationer där ingen vinner, och i fallet skilsmässa ofta drabbar barnen mest.

Börja förhandlingen med att etablera ett gemensamt önskat resultat! Diskutera möjligheter som ger båda parter vad de vill ha, se förhandlingen som att hitta lösningen till ett gemensamt problem.

Fokusera på problemet som skall lösas, inte på människorna! Det är helt OK att vara arg, ledsen, irriterad på motparten, men försök lämna känslorna och personen utanför.

Försök att ta reda på vad den andra parten vill ha eller åstadkomma (eller ville ha innan du introducerade möjligheten att detta är ett problem ni gemensamt skall lösa!). En metod är 1:a-2:a-3:e positionerna som beskrivs nedan. Du kan också ta hjälp av en vän som kan hjälpa dig i ett rollspel.

I all kommunikation: Ge den andra parten kvitto på att du uppfattar dennes känslor, dock utan att nödvändigtvis rättfärdiga dem! Till exempel: "Du är arg!" och "Jag ser att du är arg!", men inte ".... och jag tycker du har rätt till det.".

Om den andra parten ger utlopp för sina känslor, till exempel skriker åt dig, bryt in tidigt! Ge kvitto på att du uppfattar känslan, men vänta inte på att den andra parten skall skrika färdigt! Se "Pacing" nedan. Håll ett stadigt röstläge, matcha den andra parten om möjligt (utan att låta löjlig!), och sänk röstläget i slutet på meningen, det tenderar att lugna ner. Du kan inte kommunicera med någon som är inne i sina (arga) känslor, de måste vara lugna. Och de blir inte lugna förrän de vet att du förstår hur de känner. Du behöver (skall) inte rättfärdiga känslorna, bara ge erkänsla för dem.

När du gör dessa förberedelser, och även under förhandlingen, SLAPPNA AV! Sitt ner i en bekväm stol, fåtölj eller soffa. Båda fötterna ordentligt i golvet, händerna i knät, utan korsade armar eller ben. Slut ögonen (och öronen!), ta ett djupt andetag och håll andan medan du räknar till fyra och sedan andas ut. Andas normalt några gånger och repetera ett par, tre gånger.


Stega upp och ner

Stega upp: Vad betyder, innebär, det. Vad är syftet. Vad skall uppnås?

Stega ner: Kan detta syfte, denna innebörd, uppnås på något annat sätt?

Exempel: Två barn slåss om en pumpa.
Dålig (men ganska vanlig) lösning: Mamman delar pumpan i två delar och ger barnen varsin halva.
Bättre lösning: Mamman frågar barnen vad de skall ha pumpan till. Det ena barnet vill göra en Haloween-mask, det andra vill använda fruktköttet till en kaka. Så hjälper hon dem ta ur fruktköttet, och båda barnen får det de är ute efter.


Pacing (att följa)

Ett bra sätt att hantera någons känslor (och känsloutbrott) är att säga det åt dem, och det är OK att ta i för mycket! De talar om för dig om du inte träffat rätt. Lämna dina egna åsikter utanför! T.ex. Du uppfattar den andra parten som synnerligen arg när han/hon skäller på dig. Avbryt så snart du kan med ett "Du är förbannad". Matcha röstläge och kom ihåg att gå nedåt i röstläge på slutet av "förbannad".


1:a, 2:a och 3:e positionerna

 1:a positionen = Du
 2:a positionen = Den andra parten
 3:e positionen = Observatören

Ställ ut tre stolar så att två står mitt emot varandra med ungefär en meter mellan och den tredje mot de andra två men med ett lite längre avstånd, så att de tre stolarna tillsammans bildar ett "T" och samtliga riktade mot korspunkten i t:et. Positionerna 1 och 2 är i ändarna på det övre, horisontella, strecket i t:et, och position 3 är i botten på det vertikala strecket.

 1. Etablera vad förhandlingen handlar om.

 2. Sätt dig i stolen i position 1 och upplev vad du tänker, känner, tycker och vill. Ta fram din egen sanning. Associera (kliv in i dig själv). Se den andra personen sitta mitt emot. Uttala högt vad du upplever (t.ex. "Jag känner ilska").

 3. Flytta till stolen i position 2 och upplev vad den andra personen tänker, känner, tycker och vill. Ta fram den personens egen sanning. Associera (kliv in i den andre). Se dig själv sitta mitt emot. Uttala högt vad den andra personen upplever, i jag-form (t.ex. "Jag känner hat"). Vad kan du lära av det som pågår?

 4. Flytta till stolen i position 3 och se dig själv sitta mitt emot den andra personen. Vad är det som pågår? Vad kan du lära dig av det? Vad kan du ta med till den faktiska förhandlingen?

 5. Återgå till stolen i position 1 och fundera på vad du kan göra annorlunda, på vilket sätt du kan ta med dig det du lärt dig från övningen.

 6. Flytta runt på stolarna som du vill tills du tycker att du sett tillräckligt.


Förhandling

    Fokusera på vad du vill och intentioner snarare än på beteende. Det är lätt att dras in i att vinna poäng och fördöma beteenden, men ingen vinner i sådana situationer.

    En vis och bestående överenskommelse innehåller även samhälleliga och ekologiska intressen. En lösning som tillfredställer båda parter bygger på ett sammanflätande av viljor och intressen, en vinna-vinna situation snarare än en vinna-förlora (eller förlora-förlora) lösning. Det är problemet som är viktigt, inte människorna; intentionerna inte beteenden; parternas intressen, inte deras positioner.

    Det är viktigt att ha en faktaprocedur som är oberoende av de inblandade parterna. Om förhandlingen är inramad av ett gemensamt sökande efter en lösning, kommer den att styras av principer, inte påtryckning. Ge vika för principer, inte påtryckning.

    Det finns några specifika idéer som är bra att hålla i minnet under förhandling. Ge inte omedelbara motförslag direkt efter att den andra parten lämnat ett förslag, detta är precis den stund då de är minst intresserade av vad du vill erbjuda. Diskutera först deras förslag. Om du inte håller med, börja med att ge din anledning till detta. Att säga att du inte håller med direkt är ett bra sätt för att se till att den andra parten är döv för dina nästa meningar (alltså, gör ej detta!).

    Alla bra förhandlare ställer många frågor. Två bra förhandlare börjar ofta med att förhandla om antalet frågor. "Jag har svarat på tre av dina frågor, nu är det din tur att svara på några av mina ...". Frågor ger dig tid att tänka, och de är ett alternativ till att inte samtycka. Det är klart mycket bättre att få den andra parten att se svagheten i sin position genom att ställa frågor om den snarare än att tala om svagheten som du uppfattar den.

    Bra förhandlare är också tydliga i när de ställer frågor. De kan säga något som "Får jag ställa en fråga om det där?". Genom att göra så, fokuserar de uppmärksamheten på svaret och gör det svårt för den andra parten att slingra sig undan om man redan accepterat att svara på frågan.

    Man skulle kunna tycka att ju fler anledningar du kan ge för din ståndpunkt, desto bättre. Termer som "argumentens vikt" antyder att det är bra att stapla argument på vågen tills det blir övervikt på din sida. Faktum är att det är precis tvärtom. Ju färre argument du anger, desto bättre, för en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Ett svagt argument tar udden av ett starkt, och om du hamnar i en situation då du måste försvara det är du på tunn is. Se upp för en person som säger "Är det ditt enda argument?". Om du har ett bra argument, säg "Ja". Känn dig inte manad att ange ett nytt, troligtvis svagare, argument. Fortsättningen må vara "Är det allt?". Om du nappar på det, kommer du bara att förse den andra parten med ammunition. Om förhandlingen är inramad av ett gemensamt sökande efter en lösning, slipper du troligtvis sådana tricks.

    Slutligen kan du använda "som-om" och spela djävulens advokat för att prova dina argument ("Nej, jag tror egentligen inte att detta fungerar, det verkar alltför flummigt för mig ..."). Om andra personer håller med dig så vet du att du har mer arbete att göra. Om de argumenterar är det lugnt.

Förhandlingschecklista

Före förhandlingen

 • Etablera dina gränser i förhandlingen (t.ex. högsta pris, lägsta kostnad).
 • Fundera på vad mer du kan förhandla om, andra saker du kan ta in i förhandlingen, kanske sådant du tror din motpart kan vara intresserad av.

Under förhandlingen

 1. Etablera rapport
 2. Var tydlig om resultatet du vill uppnå och dina fakta. Utlös den andra partens resultat gemensamt med deras fakta.
 3. Rama in förhandlingen av ett gemensamt sökande efter en lösning på ert gemensamma problem.
 4. Red ut större frågor och kom överens på en överordnad nivå. Fläta samman lösningar, stega upp om det behövs för att hitta ett gemensamt resultat. Säkerställ att ni har samstämmiga överenskommelser med alla parter till detta gemensamma resultat.
 5. Bryt ned resultatet i syfte att identifiera områden där det är mest och minst medhåll.
 6. Börja förhandla med de lättaste områdena. Nå överenskommelser, ta till dessa felsökningstekniker vid behov:
  - Förhandlingen spårar ur - Återgå till ursprung
  - Motstående önskade resultat - Stega upp och ner för att hitta gemensamt resultat
  - Osäkerhet - Gå tillbaka till känt läge
  - Brist på information - som-om
  - Dödläge - Fråga "Vad skulle ha hänt för att processen skulle kommit igång igen?"
 7. Återgå och sammanfatta allteftersom överenskommelser nås inom respektive område. Avsluta med det svåraste området.

Avsluta förhandlingen

 1. Återgå till inramningen
 2. Prova överenskommelser och undersök deras samstämmighet
 3. Framtidstesta (se hur det kommer att fungera i framtiden)
 4. Skriv ner överenskommelsen. Alla deltagare får en signerad kopia.

Till sidans början


Frågor - Förhandling

 • Vad behöver du för att jag ska få [...]?

Fler frågor


Kontakta Sven Wallén på telefon eller e-post .Negotiation tips   

What is the outcome that you really want? Could be "For both of us to have good relationship with our children; for us to have a reasonable relationship, one day we may become friends; and for both of us to have a reasonable (or sustained?) financial and social situation.". Things like "to get the best possible deal" is not a good outcome statement as it tends to be read in a I win-you lose context. 

Start the negotiation with establishing a common outcome! Discuss options so that both parties get what they want, see it as finding a solution to a joint problem. 

Separate people from problem ("ignore" your feelings towards her, during the negotiations. It is OK to be angry, upset, ... at her, but that will not help solving anything!)

Try to find out what she may want (or wanted before you introduced the idea of a common outcome!) - Use 1-2-3 pos below! If you have a friend that will support you, ask him/her to play the role of your ex-wife and set-up a role-play.

In all communication - Recognise and acknowledge her feelings but without necessarily justifying them, e.g. "You're upset!", "I see that you are upset!" but NOT ".... and I think you're entitled to."

If she starts yelling at you, do break in early (and recognise & acknowledge), do not let her go on and on! See first part of "pacing" below. Keep a steady tone of voice -ideally matching hers (without making it sound funny!)- with a lowering tone of voice at the end of the sentence, that tends to calm people! You can not get through to people when they are in their emotions, they must be calm. They will not be calm until they feel that their feelings have been acknowledged (not necessarily justified!) and feel that they are listened to.

When you do these practices and when you prepare (and start the negotiation!), RELAX! Sit down comfortably, feet firm on the floor, hands in your lap (no arms crossed!), close your eyes (and ears), take a deep breath and hold while counting to four, then exhaust. Breathe normally for a little while, then take another deep breath, etc. ...

Negotiations

Chunk up (step up): What does it mean, what is the intent, what is the purpose?
Chunk down (step down): Can that intent be satisfied in any other way?
Example: Two kids are fighting for the one and only pumpkin. Bad solution: Mother splits pumpkin in two halves.
Good solution: Mother asks kids what they want the pumpkin for, one answers "to make a Halloween mask", the other "to make a cake using the fruit meat". Solution: Carve out the fruit meat give to kid 2 and give empty shell to kid 1.

Pacing

The way to handle someone's emotion is to say it for them, and it is OK to over-emphasise (they will tell you if you got it wrong!). Do NOT include ANY of own point of view!

1. Get the contents (what is the negotiation about)

2. Go to position 2 (the other party), experience the person (thinking, feeling, wants, ...) as if you are that person (i.e. I am, I think, I feel, I want). Get the other parties' truth.

1st, 2nd and 3rd positions

 1st pos = You
 2nd pos = Her
 3rd pos = Observer

Place three chairs so that two are opposite each other and the third facing those two (so that they form a "T"). Pos 1 and 2 are at the ends of the top bar of the T, 3rd pos at the bottom of the T.

Start in 1st pos, picture yourself talking/discussing with her, find out what you feel, think, want, etc.
Move (physically) to 2nd position, "step into her" and sense what she feels, thinks, wants, etc. What did you learn from that?
Move (physically) to 3rd position, Picture you and her sitting on the other two chairs, What can you see that you didn't before?
Repeat 1-2-3 as many times as you like. Whenever you see, feel, sense, something about the situation, consider what can you do with that information.

Negotiation

    Focus on interests and intentions rather than behaviour. It is easy to get drawn into winning points and condemning behaviour, but really nobody wins in these sorts of situations.

    A wise and durable agreement will take in community and ecological interests. A mutually-satisfying solution will be based on a dovetailing of interests, a win-win, not a win-lose model. So what is important is the problem and not the people, the intentions not the behaviour, the interests of the parties not their positions.

    It is also essential to have an evidence procedure that is independent of the parties involved. If the negotiation is framed as a joint search for a solution, it will be governed by principles and not pressure. Yield only to principle, not pressure.

    There are some specific ideas to keep in mind while negotiating. Do not make an immediate counter-proposal immediately after the other side has made a proposal. This is precisely the time when they are least interested in your offering. Discuss their proposal first. If you disagree, give your reasons first. Saying you disagree immediately is a good way to make the other person deaf to your next few sentences. (i.e. do not do this!)

    All good negotiators use a lot of questions. In fact two good negotiators will often start negotiating over the number of questions. "I've answered three of your questions, now you answer some of mine....". Questions give you time to think, and they are an alternative to disagreement. It is far better to get the other person to see the weakness in his position by asking him questions about it rather than by telling him the weaknesses you perceive.

    Good negotiators also explicitly signal their questions. They will say something like "May I ask you a question about that?". By doing so, they focus the attention of the meeting on the answer and make it difficult for the person questioned to evade the point if he has agreed to answer the question.

    It would seem that the more reasons you give for your point of view the better. Phrases like "the weight of the argument" seem to suggest it is good to pile arguments on the scales until it comes down on your side. In fact, the opposite is true. The fewer reasons you give, the better, because a strong chain is only as strong as its weakest link. A weak argument dilutes a strong one, and if you are drawn into defending it, you are on poor ground. Beware of a person who says "Is that your only argument?". If you have a good one, say "Yes". Do not get drawn into giving another, necessarily weaker one. The follow up may be "Is that all?". If you take this bait you will just give him ammunition. Hopefully, if the negotiation is framed as a joint search for a solution, this sort of trick will not occur. 

     Finally, you could use the as-if frame and play the devil's advocate to test the argument ("No, I don't really think this is going to work, it all seems too flimsy for me..."). If other people agree with you, you know that there is still work to be done. If they argue, all is well.

Negotiation check-list

Before the negotiation
  - Establish your limits in the negotiation.
  - Consider what else can you negotiate about (other things to throw in during the negotiation)
 
During the negotiation
 1. Establish rapport
 2. Be clear about your outcome and the evidence for it. Elicit outcomes of the other participants together with their evidence.
 3. Frame the negotiations as a joint search for a solution.
 4. Clarify major issues and obtain agreement on a large frame. Dovetail outcomes, step up if necessary to find a common outcome. Check that you have congruent agreement of all parties to this common outcome.
 5. Break the outcome down to identify areas of most and least agreement.
 6. Starting with the easiest areas, move to agreement using these trouble-shooting techniques:
    Negotiation going off course - Relevancy change
    Conflicting outcomes - Stepping up and down to common outcome
    Uncertainty - Backtrack
    Lack of information - As-if
    Stalemate - Ask "What would have to happen for the process to continue?"
 7. Backtrack as agreement is reached in each area, and finish with the most difficult area.
 
Closing the negotiation
 1. Backtrack frame
 2. Test agreement and test congruence
 3. Future pace (check how this will work in the future)
 4. Write agreement down. All participants have a signed copy.

Till sidans början


Kontakta Sven Wallén på telefon eller e-post .


Andra sidor

Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor