English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling • Organisationsutveckling • Verksamhetsutveckling

Kvalitetsutveckling

Du har kanske en pärm märkt ISO-9000 i bokhyllan? Eller önskar att du hade en? Visst vill du utveckla din verksamhet så att du tar tillvara det arbetet, och med min hjälp ta det till en nästa nivå, i riktning till internationellt erkända nivåer.

Jag har över 15 års erfarenhet av verksamhetsutveckling i internationell och global miljö, och är tillgänglig som förändringsledare med fokus på effektivisering och vidareutveckling från ISO 9001 i riktning till EFQM:s Excellence Model. Jag är tillgänglig för anställning (heltid, deltid, projekt, vikariat).

Jag har gedigna kunskaper inom verksamhets- och organisationsutveckling, strategiskt likväl som operationellt, från att etablera grunderna i ett verksamhetssystem till att ta det vidare i riktning mot internationellt erkända resultatinriktade standarder, skapa förutsättningar för att en befintlig eller ny verksamhet utnyttjas maximalt och organiseras på ett effektivt sätt. Verksamhetschefen får stöd och avlastning och humankapital förs över till företagets eller organisationens strukturkapital.

Visst är du och de andra i din organisation öppna för utmaningar? Eller känns det behagligare att vidmakthålla det som redan är? Drabbas ni regelbundet av påtvingade förändringar? Hur skulle det vara att i stället vara pro-aktiv och högpresterande, och den som tvingar andra att förändras?

Söker du skapa excellenscentra? Vill du utveckla processtänkandet? Tillväxtföretag? Etablerad verksamhet där det är dags för effektivisering? Ser du förändring som ett konstant tillstånd? Vill du effektivisera och vidareutveckla din verksamhet på ett vettigt och kontrollerat sätt?

Humankapital: Kunskap, företagskultur, erfarenheter som sitter i medarbetarnas huvuden. Företaget eller organisationen har tillgång till denna under tiden medarbetaren är på plats. Utanför arbetstiden har företaget temporärt inte tillång till denna. När medarbetare lämnar företaget har företaget inte längre tillgång till denna, med mindre än att man nyanställer.

Strukturkapital: Kunskap som sitter i företagets dokumenterade sätt att utföra verksamhetens aktiviteter. Detta kan vara i form av arbets- och processbeskrivningar, procedurer, checklistor och i verktyg och hjälpmedel.


Förändringsarbete

Du står inför krav på ökad effektivitet i din verksamhet. Jag hjälper dig med analys av verksamhetens arbetssätt, identifiering av förbättringsområden, planering av förändringsarbete samt stöd för införande av förändringar.


Utveckla din ledningsgrupp

Utveckla hur du använder din ledningsgrupp, få den att arbeta både med dig och för dig.

Tillåter du dig, genom ditt sätt att vara, att bli styrd av andra? Utan att du själv är medveten om det, förstås.

Genom att utveckla hur du kommunicerar, kan du bli bättre på att förstå din omgivning och därmed bli bättre på att ge människorna nära dig det de behöver för att de skall ge dig det du vill ha.


Om-organisation

Om-Organisation
Vi tränade hårt, men varje gång vi började få fungerande grupper skulle vi omorganiseras. Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom omorganisation och också vilken underbar metod detta är för att skapa illusionen av framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering.
Detta tillskrivs felaktigt Gaius Petronius (eller Petronius Arbiter), död 60 e Kr. Mer troligt härstammar det från 1940-talet. Titta in på faktoider.nu

Länk till fler citat


Förändringsfrågor

När du står inför förslaget att organisera om, eller göra annan förändring, ställ följande frågor:

 • Vad vill du uppnå genom förändringen?
 • Vilka parametrar skall förbättras?
 • Varför förändra alls?
 • Hur skall du gå tillväga?
 • Är målet önskvärt?
 • Hur vet du att du nått målet?
 • Hur vet någon annan att du nått målet?

Läs även under Mål och Förändring


Ledarskap

Hur mycket av dig tid ägnar du åt att styra och kontrollera din personal, och hur mycket ägnar du åt att undersöka din omvärld?

En ganska vanlig fördelning är 80-20, alltså 80% av din tid ägnas din personal. En sådan organisation kallas ofta reaktiv eller responsiv, dvs. du och din personal ägnar tiden till att bemöta händelser allteftersom de sker.

Vad skulle hända om fördelningen var den omvända, alltså att du spenderar maximalt 20% av din tid på din personal och huvuddelen, resterande 80%, på att bevaka vad som sker runtomkring? En sådan organisation kan kallas proaktiv eftersom du vet vad som troligtvis kommer att hända och du är förberedd på det. Det handlar förståss om att låta din personal ta ansvar för det de har som sina arbetsuppgifter.

Var finns du och din organisation?
 

 

 

Högpresterande

 

Proaktiva

 

Reaktiva,
Responsiva

 

 

80%

18%

2%

 


Du anlitar mig för kvalitetsutveckling därför att

 • Först och främst: Du vill effektivisera och vidareutveckla din verksamhet på ett vettigt och kontrollerat sätt.
   
 • Jag har lång (mer än femton år) erfarenhet av kvalitetsutveckling, strategiskt likväl som operationellt, i internationell och global miljö.
 • Jag är strukturerad och metodisk.
 • Jag är analytisk, ser sammanhang och samband.
 • Jag är resultatinriktad och tycker uppföljning är viktig.
 • Jag engagerar mig i genomförandet och hur det går till.
 • Jag intresserar mig för det som fungerar, och hur.
 • Jag har bra resultat, t.ex
  • Ordning-och-reda-priset från E-MBA på Handels 1998: "... och som första MBA-student genomfört ett projekt 'on time, on budget'..."
  • Verksamhetsflytt från Nynäshamn till Stockholm.
  • Utveckling och införande av metod för utvärdering av verksamhet - Tillämpades globalt mellan 1998 och 2009 på Ericsson och var efterfrågad.
  Referenser på begäran.
Till mina sidor om verksamhetsutveckling  

Du anlitar mig för coaching därför att

 • Först och främst: Du vill få till en förändring.
   
 • Personliga möten.
 • Hela människan (holistisk syn).
 • Jag är strukturerad och metodisk.
 • Jag har en gedigen coachutbildning, sammanlagt 60 dagar under tre år.
 • Jag har en unik coachutbildning, det finns färre än 40 med samma utbildning.
 • Jag har en stor och annorlunda verktygslåda.
 • Jag kan hjälpa dig ta bort hinder, inte bara att hitta vägar runt dem.
 • Jag tål gråt.
 • Jag har bra referenser
 • Personligt utan att vara privat.
 • Jag vill se dig utvecklas.
 • Jag vet att du kan.

Läs mer om Sven som coach


Andra sidor

Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor