English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

Kurser & Seminarier


Utveckla ditt ledarskap genom coaching

Utveckla ditt ledarskap genom coaching

En öppen kurs som vi kan anpassa till Ditt företag eller Din organisation

 • Utveckla dig själv och dina medarbetare
 • Bli en effektivare ledare
 • Få tid över

Du får konkreta och praktiska verktyg för ditt ledarskap från kursledare med lång och gedigen erfarenhet från coaching och ledarskap.

Kursen riktar sig till dig som är eller ska bli chef/ledare.

En av dina uppgifter som chef och ledare är att se till att verksamhetens mål uppnås. Dina medarbetare är ditt viktigaste verktyg i detta, och på den här kursen får du lära dig

 • Skapa en gemensam förståelse hos dina medarbetare och dig om vad som skall uppnås och vad innebörden av målet är
 • Hur du tar reda på hur dina medarbetare fungerar, vad som driver och motiverar dem, och hur du använder den kunskapen i din roll som ledare

Ditt viktigaste verktyg i relationen till dina medarbetare är kommunikation och utifrån olika kommunikationsmodeller lär du dig

 • Hur du talar klarspråk
 • Skapa tydlighet
 • Koppla till målen
 • Koppla till företagets och medarbetarnas värderingar

Genom detta blir du effektivare och frigör tid.

På kursen använder vi huvudsakligen modellen Teori - Övning - Återkoppling. Du får många tillfällen att pröva och öva de praktiska verktyg som du tar med dig hem till jobbet.

Genom kursens upplägg 2+1 dagar får du också möjlighet att diskutera hur verktygen faktiskt fungerar i din verklighet och vilka resultat du uppnått.

Utveckla ditt ledarskap genom coaching

Om kursledarna

Båda kursledarna är diplomerade coacher med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, ledarskap och utbildning. De har goda referenser och pratar utifrån praktiska erfarenheter, och kompletterar varandra.

Klicka här för att läsa mer om Christina Ahlerup Christina Ahlerup med bakgrund från HR, goda kunskaper om grupp-processer och ledarskap.
Kreativitet - Känsla - Glädje - Snabbhet
 
Klicka här eller på bilden för att läsa mer om Christina

Klicka här för att läsa mer om Sven Wallén Sven Wallén ingenjör med MBA, många erfarenheter av förändringsprocesser och ledarskap.
Struktur - Humor - Lugn - Kunnig
 
Klicka här eller på bilden för att läsa mer om Sven

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som är eller ska bli chef/ledare.

Minst 12 och max 20 deltagare.

Kursen är på 2+1 dagar, centralt i Stockholm.

 

Kommande kurstillfällen
Ej fastställt

Pris: 13 500.- exklusive moms per deltagare.
Faktureras i samband med anmälan. Betalningsvillkor 10 dagar netto.

Så här anmäler du dig
Till Christina
Mobil 070-595 60 57
Mejl christina@ahlerup.se 

Till Sven
Mobil 070-262 24 88
Mejl:

Hemsida www.vaxkraft.net 

Anmälan är bindande men ej personlig.
Avbokningsregler:
Avbokning > 4 v före: Ingen avgift
Avbokning 2-4 v före: Vi behåller 50% av kursavgiften
Avbokning < 2 v före: Vi behåller 100% av kursavgiftenStresshanteringsseminarium

En interaktiv och inspirerande heldag som på ett fräscht och humoristiskt vis belyser stressens alla områden. Vi prövar och övar olika verktyg för att hantera stress. Normalt upp till tjugo deltagare.

Målgrupp

Alla som vill utveckla sin personliga kapacitet genom att bättre hantera sin stress, både enskilda och företagsgrupper. Jag anpassar gärna seminariet till just ditt företags situation och behov.

Målsättning

Att genom personlig utveckling uppnå en bättre stresshantering.

Omfattning
1 heldag

Antal deltagare
Upp till 20 personer.

Pris
Företag: 35 000:- exklusive moms; upp till 20 deltagare
Privat: 1 750:- per deltagare inklusive 25% moms

Kursledare

Läs om Sven Sven Wallén Ingenjör, MBA, NLP Master practitioner och NLP Coach. Läs mer >>
Vid behov, dessutom:
N.N. Sjukgymnast, eller liknande


Ökad effektivitet genom personligt mästerskap

Att växa och utvecklas som människa är idag viktigare än någonsin tidigare. Utveckling leder till ökad självkännedom, bättre självförtroende och självkänsla. En positiv självbild är grunden för att våga ta ansvar, bli bättre på att kommunicera och hantera konflikter.

Målgrupp

Alla medarbetare som vill utveckla sin personliga kapacitet.

Vi riktar oss huvudsakligen till företag. Vi anpassar gärna seminariet till just ditt företags situation och behov.

Målsättning

Att genom personlig utveckling uppnå en större:

 • Motivation - En ökad medvetenhet om och vidareutveckling av den egna kapaciteten och livskvaliteten.
 • Fokusering - Att fungera bättre i såväl arbete som privatliv.
 • Målinriktning - Att formulera utmanande och uppnåeliga mål, och att uppnå dem

Eller, för att använda några andra uttryck: Arbetsglädje - Livsglädje - Livskvalitet.

Innehåll

 • Stresshantering - Självbild och avslappning
 • Motivation - Motivation och strategier
 • Mål - Sätta mål och hitta resurser
 • Kommunikation - Kommunikation, Förhandling och Grupprocesser
 • Resurser - Värderingar och Trosatser, Kreativ problemlösning

Omfattning
5 dagar (2+2+1)

Antal deltagare
Min 10, max 20 personer

Pris
Kontakta Sven för prisuppgift.

Om kursledarna

Vi har alla ett genuint intresse för människor och för att hjälpa människor växa.

A .... NLP Master practitioner och coach.
P .... NLP Master practitioner och coach.
Läs om Sven Sven Wallén Ingenjör, MBA, NLP Master practitioner och Coach. Organisations- och verksamhetsutvecklare. Läs mer >>
 
Till början på sidan

Andra sidor

Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor