English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

Sven Wallén MBA


Ingenjör med MBA, lång och gedigen erfarenhet från både strategisk och operationell verksamhetsutveckling. Van att jobba med förändring under förändring och gillar att skapa ordning. Mina effektiviseringsprojekt sparar klart mer än de kostar och levereras i tid och inom budget.

Kontakta Sven Wallén Ledarskap & CoachingJag har gedigna kunskaper inom verksamhetsutveckling, från att etablera grunderna i och vidmakthålla ett kvalitetssystem, till att ta det vidare i riktning mot internationellt erkända resultatinriktade standarder.

Med mig som medarbetare hjälper jag dig dra bättre nytta av din organisations förmågor, t.ex. genom tydliga ansvars- och metodbeskrivningar.

Jag leder dina effektiviseringsprojekt, hjälper dig utvärdera verksamheten och hittar flaskhalsar, som vi sedan åtgärdar, och möjligheter, som vi tar till vara och utvecklar.

Visst behöver du en kunnig, engagerad och ambitiös man i din verksamhet!

Jag är ingenjör med MBA från Handelshögskolan i Stockholm (1996-1998), inklusive kursen ”Leadership for Change” vid London Business School, och har en mycket gedigen coachutbildning (1999-2002).

Jag är utbildad award assessor för European Quality Award, den Europeiska kvalitetsutmärkelsen hos EFQM, och har deltagit i flera utvärderingar. Jag är utbildad internrevisor för ISO 9000 och har infört och vidmakthållit ledningssystem, och har lång erfarenhet av (både utveckling och utförande) företagsinterna utvärderingar, både i syfte att fastställa ”best practice” och att utifrån kundklagomål identifiera brister i organisation och arbetsmetoder.

Jag har lång internationell erfarenhet, har bl.a. bott och arbetat drygt sju år i södra England, och uttrycker mig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska.

Jag använder MS Office obehindrat och har gått en mängd kurser inom projektledning, förändringsledning och kvalitetsstyrning liksom finansiella och ledarskapskurser.

Bland mina uppdrag kan nämnas:
 • Framtagande och förhandling av avtal för drift och underhåll av ett biljettsystem, samt motsvarande processer och rutiner.
 • Framtagande och införande av en ny strategi och en ny global leveransstruktur för en kundstödsorganisation.
 • Samordning av införandet av en Nordisk och Baltisk organisation.
 • Utveckling av certifieringsmetod, utbildning av assessorer samt globalt införande. Metoden används fortfarande och är efterfrågad. Den kan ganska enkelt anpassas till olika verksamheter.

Jag är kunnig, strukturerad och resultatinriktad lagspelare med stor kapacitet och hög intellektuell förmåga.

Bland mina utmärkelser märks ”Ordning-och-reda-priset” från MBA på Handels 1998: "... och som första MBA-student genomfört ett projekt "on time, on budget ...". Jag är omskriven som coach bl.a. i tidningen Hälsa nr 2 2005.


MBA - En vidareutbildning riktad till bl.a. civilingenjörer. Min löpte över två år och bestod av 21 veckors klassrumsundervisning (och ungefär lika mycket till i hemstudier och projektarbeten) inom ekonomi och redovisning, företagsstrategier, ledarskap, organisation, förändringsledning, mm. Motsvarar 45p (67,5hp).
Utbildningen gav mig bl.a. teoretiska modeller för det jag kunde praktiskt och en god bas att agera vidare från.Du anlitar mig för kvalitetsutveckling därför att

 • Först och främst: Du vill effektivisera och vidareutveckla din verksamhet på ett vettigt och kontrollerat sätt.
   
 • Jag har lång (mer än femton år) erfarenhet av kvalitetsutveckling, strategiskt likväl som operationellt, i internationell och global miljö.
 • Jag är strukturerad och metodisk.
 • Jag är analytisk, ser sammanhang och samband.
 • Jag är resultatinriktad och tycker uppföljning är viktig.
 • Jag engagerar mig i genomförandet och hur det går till.
 • Jag intresserar mig för det som fungerar, och hur.
 • Jag har bra resultat, t.ex
  • Ordning-och-reda-priset från E-MBA på Handels 1998: "... och som första MBA-student genomfört ett projekt 'on time, on budget'..."
  • Verksamhetsflytt från Nynäshamn till Stockholm.
  • Utveckling och införande av metod för utvärdering av verksamhet - Tillämpades globalt mellan 1998 och 2009 på Ericsson och var efterfrågad.
  Referenser på begäran.

Du anlitar mig för coaching därför att

 • Först och främst: Du vill få till en förändring.
   
 • Personliga möten.
 • Hela människan (holistisk syn).
 • Jag är strukturerad och metodisk.
 • Jag har en gedigen coachutbildning, sammanlagt 60 dagar under tre år.
 • Jag har en unik coachutbildning, det finns färre än 40 med samma utbildning.
 • Jag har en stor och annorlunda verktygslåda.
 • Jag kan hjälpa dig ta bort hinder, inte bara att hitta vägar runt dem.
 • Jag tål gråt.
 • Jag har bra referenser
 • Personligt utan att vara privat.
 • Jag vill se dig utvecklas.
 • Jag vet att du kan.

Läs mer om Sven som coach


SAWA

SAWA kommer från mina initialer Sven A Wallén

Swahili: Sawa betyder bra, OK. Sawasawa betyder också bra, OK (egentligen dubbelt bra, dubbelt OK).

Japanska: Sawa betyder uppströms av en bäck, eller en bergsbäck. Sawasawa är ljudet av vinden.

Franska: Ça va betyder ungefär "hur står det till?"

Shewa (šawā eller šewā) är en historisk region och ett tidigare kungadöme i Etiopien.


Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor

 

Things happen within the box ...

... and ...