English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

Värden


Värden

Värden: det som är viktigt för oss.

Värdering: Bedömning gentemot något annat, kan ge indikation på mina kriterier för värdet

Värden motiverar, är normer, är drivkrafter.

Våra värden tar vi till oss från vår omvärld, från då vi var små.

Motivation

+ uppnå, till (t.ex. uppnå rikedom)
- undvika, från (t.ex. undvika fattigdom)
Vad dominerar min sinnebild då jag tänker på [värde]?

Värden är situationsberoende, dvs. de kan vara olika i olika situationer, t.ex. på jobbet, i relationer, i livet.

Konflikt mellan värde och beteende => negativt emotionellt tillstånd

När beteendet ej ligger i linje med värden uppstår en konflikt som leder till ett negativt emotionellt tillstånd.
jfr a) hur du mår och känner dig då du gör något som är i samklang med dina värden och
b) hur du mår och känner dig då du gör något som ej är i samklang med dina värden.

Värden kontra Mål

Värde eller tillstånd Mål eller resultat
Mångtydigt Specificerat
Bekräftelser Mål, resultat
Du kan ha det nu Tiden är involverad
Inga steg dit Behöver steg dit
Oändligt Mätbart
Formulerat för sig själv och för andra Formulerat enbart för sig själv

Några exempel

Värde Mål eller resultat
Kärlek Jag har en kärleksfull relation senast december 2006.
Frihet Jag åker på semester 2004 till ett resmål jag själv bestämt.
Pengar Jag har 2 miljoner på banken i juni 2008.
Hälsa Jag väger 75 kg i oktober 2005.

Övergripande livsvärden

Gör en prioritering av vad du värdesätter mest i livet. Rangordna dina värden efter hur du anser att de stämmer för dig. Lägg till ytterligare värden vid behov.

Begränsande värden (disempowering values)

Värdena ovan är av karaktären att de stärker dig, hjälper dig framåt. Du har också en uppsättning värden som begränsar eller hindrar dig. Vilka är dina viktigaste begränsande eller hindrande värden?


Hör av dig om du vill diskutera på vilket sätt jag kan bidra till din egen och eller ditt företags utveckling! Du når mig via kontaktsidan som du kommer till om du klickar här.


Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor