English, please!

Till startsidan - Sven Wallén Ledarskap & Coaching

Sven Wallén
Ledarskap & Coaching

Jag coachar framgångsrika människor

Läs om Sven

Villkor


Villkor

Om annat ej överenskommits.
Dessa Villkor gäller från och med 2003-01-01 tills vidare och kan ändras utan föregående meddelande.

Priser

Konsultationer debiteras enligt löpande taxa.

Priser angivna för företag är exklusive moms; Priser angivna för privatpersoner är inklusive 25% moms.

Betalningar

Enstaka sessioner betalas kontant i samband med mötet.

Fakturerade belopp betalas inom 10 dagar från fakturans datum.

Betalning görs till angivet bankkonto i Handelsbanken, eller till angivet bankgirokonto.

Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift (f.n. 50 kronor) samt dröjsmålsränta om nu gällande diskonto plus åtta procentenheter.

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar beaktas ej.

Avbokning och Återbud, "No show"

Vid avbokning eller återbud mindre än en arbetsdag före inplanerat möte liksom vid "no show" debiteras full tid motsvarande det planerade mötet enligt löpande taxa dock för tjänster med resultatgaranti debiteras fullt pris.

För Seminarier, Verksamhets- och Organisationsutveckling samt Seminarie- moderator debiteras full tid enligt löpande taxa vid avbokning eller återbud mindre än en vecka före planerat uppdrag.

Kostnadsfritt första möte

Jag erbjuder alla potentiella klienter ett kostnadsfritt första möte. Kommer du inte till det planerade första mötet, förbehåller jag mig rätten att fakturera motsvarande 45 minuter löpande taxa som ersättning för min förberedelse och tid.


Att notera

Avsikten med allt som sker i våra möten är att hjälpa dig i riktning till ditt mål. Det är på intet sätt ersättning för helande och läkande program som du må vara på, ortodoxa likväl som alternativa.

Om du tror, eller vet, att du lider av en medicinsk, fysisk eller psykisk åkomma, råder jag dig att söka kvalificerad hjälp från av socialstyrelsen legitimerad person och få en ordentlig diagnos.

Se även Etik Etik


Andra sidor


Till början på sidan

Webbplatsinformation, information om kakor